NGINGUTHANDIWE FREE DOWNLOAD

Tht wondfl Full Review. Ngididekile,umama ungikhulise kahle nje yonke leminyaka. Umoya Wami Uthi Yebo feat. Account Options Sign in. Cynthia Nondumiso March 12,

nginguthandiwe

Uploader: Kagasho
Date Added: 13 August 2016
File Size: 25.17 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 39558
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Item added to wishlist. Kahle kahle nje ngiyadunyelwa nami. Kwase kuxega amadolo kuNondumiso ezibuza eziphendula ukuthi ngabe uThandanani usedliwa yini njengoba ethi usesibhedlela.

This album it takes me to Haven Full Review. Veronica Mbalo January 14, Sections of this page. Awukho uThandiwe kusasa,ngiyaxolisa kakhulu, ngiyabonga nibe nempelasonto enezibusiso Kodwa nginembuzo emningi baba.

nginguthandiwe

I feel loved to when I hear this song Full Review. Walandela ngamuva wabe esecela kunogada ukukhuluma nomkakhe.

Ndinguthandiwe Loved it Full Review. Angazi uqonde ukuthini mawuthi angiyona ingane yakho,ngikhule ngingowakaZungu angithi?

Nginguthandiwe Thinah Zungu 1. Kukaningi ngibuza umama ukuthi nginewele yini ngoba ngivame ukuhlangana nabantu bangifanise nomuntu engingamazi.

nginguthandiwe

This is great Thina Full Review. Wafikelwa amahloni mayezwa amacala athwese umkakhe. Unogada wamanqumela imizuzu kuphela.

  NICULINA STOICAN SORA MEA CU SUFLET BLAND FREE DOWNLOAD

nginguthandiwe

Angingabazi bazokwamukela ngezandla ezifudumele kini,uyazibonela nje ukuthi umfowenu ukuthokozele kanjani ukutholana nawe ngakho ke angingabazi ukuthi nomama wakho uyothokoza. Item removed from wishlist.

More by Thinah Zungu

This is my heat,my connection to God and I thank him for bringing Nginghthandiwe in our lives. Wavele wakhala uMaCele ebona umyeni wakhe.

Ngokuphazima kweso uNondumiso wayesefikile esibhedlela,phela uThandanani akazange achaze izinto eziningi wavele wamtshela ukuthi usesibhedlela ucela aphuthume. Lendoda ephambi kwakho ithi iyiwele lami,nokho angiphiki ngoba siyafana asihlukaniseki. Ngizovele ngikhulume iqiniso elimsulwa nje. Itumeleng Tumzalady October 17, Wasukuma waphinde wahlala phansi.

Thinah Zungu – Nginguthandiwe

Tht wondfl Full Review. Wangibheka iminyaka waze waphosa ithawula. Unecala lokuntshontsha nelokuzama ukubulala Uke uzwe makuthiwa limbula ingubo lingene?

Ngikhuluma nje mfana wami umama wakho usesitokisini,uboshiwe. Bese ngilala ngivule iso elilodwa Kodwa ke kumama wakho azange lembule ingubo ngoba uyena ozifake obishini ebona.

I want it Full Review. Mduduzi Mnisi March 27, Ngahlaselwa umdlavuza wabantu besilisa ngisemncane kakhulu MaCele,noma ngathola ukulapheka kodwa udokotela wathi mancane amathuba okuthi ngibe nabantwana.